Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

breathofhappiness
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via2708 2708
9162 70ce 600

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny via2708 2708
breathofhappiness
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
breathofhappiness
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaimpressive impressive
breathofhappiness
0645 9ff7
breathofhappiness
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a via2708 2708
breathofhappiness
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
breathofhappiness
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway via2708 2708
breathofhappiness
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love via2708 2708
breathofhappiness

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas via2708 2708
1632 2258 600
Reposted fromAngusJames AngusJames via2708 2708
breathofhappiness
potrzebuj mnie.
— ..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viapiglet piglet
breathofhappiness
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
5876 56de 600
Reposted fromstardvst stardvst viaimpressive impressive
breathofhappiness
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
breathofhappiness
imageimageimageimage
breathofhappiness
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina via2708 2708
breathofhappiness
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl