Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2018

breathofhappiness
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via48hrs 48hrs
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
breathofhappiness
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa via48hrs 48hrs
breathofhappiness
7201 ef0b 600
Reposted fromzmilosci zmilosci via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
breathofhappiness
3036_da812997_fcde
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaBritishGuys BritishGuys
breathofhappiness
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frompastelina pastelina via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan via48hrs 48hrs

August 20 2017

breathofhappiness
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss via48hrs 48hrs
breathofhappiness
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiglet piglet
breathofhappiness
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
breathofhappiness
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
7781 75c1
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via48hrs 48hrs
breathofhappiness
6030 1386
Reposted fromkrzysk krzysk via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl